WELCOME TO THE MAJS-DIP SITE
   
  M.A.J.S.
  UNIVERSITETI ''FAMA"
 

     
 UNIVERSITETI " FAMA "ATY KU JENI EMËR E JO NUMËR  
________________________________

Universiteti FAMA
është anëtarë i organizatës
botërore të Kriminalistikës
në USA.
_____________________________
Njoftim
Njoftohen të gjith studentët e 
universitetit FAMA
se ligjeratat e semestrit të II 
do të fillojn të hënën
më dat 25.02.2008.
____________________________________
Universiteti " FAMA " bën 
ulje te pagesës
për fëmijët e dëshmorëve,
invalidëve të luftës,
si dhe për raste tjera të veqanta.                                    

PROFESORETPROFESORI
LËNDA
Dr. Sinan Ademaj
Makroekonomi
Mr. Safet Gërgjaliu
Integrime ekonomike evropiane
Dr. Rrustem Asllanaj
Kontabilitet Financiar
Mr. Driton Halili
Marketing
Dr. Edmond Beqiri
Informatikë e biznesit
Dr. Ibrahim Gashi
Historia dhe Politika e Ballkanit
Mr. Besnik Krasniqi
Mikroekonomi
Dr. Kadri Metaj
Filozofi Ekzistenciale
Dr. Rexhep Gashi
Kriminologj
Mr. Fitim Shishani
Metodika e hetimit të krimit
Mr. Muharrem Sopi
Shkrim Akademik
Dr. Azem Hajdari
Bazat e Kriminalistikës
Ligj.Mensur Hoda
Gjuhë Angleze I
Dr. Agim Paca
Statistikë
Dr. Fejzulla Berisha
E drejta administrative me procedurë
Dr. Arsim Bajrami
E Drejtë Kushtetuese I
Dr. Selim Daci
Histori e shtetit dhe së drejtës
Dr.Gani Gjini
Ekonomia e resurseve
Dr.Ramë Buja
Mendimi Juridik dhe Politik
Mr. Drita Krasniqi
Mikroekonomi
Dr. Besnik SpahiU
Hyrje në Psikologji
Dr. Bektesh Bekteshi
Statistika në Psikologji
Politik Mr.Xhelal Shehu
Histori e mendimit Politik
Dr. Naim Rrustemi
Hyrje në Administratën Publike
Mr. Avdi Smajlaj
Hyrje në shkenca politike
Dr. Avdulla Aliu
E Drejta Civile I
Dr. Kolë Krasniqi
Krimi i organizuar

 
  Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page! This site is copyright of own-free-website.com  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=